การสอบซ่อมวิชาฟิสิกส์

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลางภาคเรียน ม.4

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลางภาคเรียน ม.5

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลางภาคเรียน ม.6

แบบฝึกเรื่องเวกเตอร์

นักเรียน ม.4/1 – 4/3 ,  ม.5/1 – 5/3 และ ม.6/1 – 6/2 ให้ทำแบบฝึกหัดเรื่องเวกเตอร์ และข้อสอบกลางภาค ของระดับชั้นตัวเอง ตามไฟล์ที่แนบมา ใส่กระดาษ A4 เย็บมุม แล้วส่งครูนานทรี ภายในวันที่ 6 สิงหาคม 2553 โดย ม.4 และ ม.5/2 – 5/3 จะเป็นการซ่อมคะแนนเก็บ 25 คะแนน ส่วนที่เหลือ ให้ครูอมรรัตน์สอบเอง ส่วน ม.5/1 และ ม.6 ให้ทำส่งมาก่อน ครูนานทรีจะพิจารณาอีกครั้ง

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: